Geologia Inżynierska

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszystkich obiektów kubaturowych

Geotechnika

 • Opinie geotechniczne ustalające warunki posadowiania obiektów budowlanych tj. domki, budynki wielorodzinne, usługowe hale, magazyny, mosty
 • Kontrole nasypów budowlanych
 • Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
 • Określenie parametrów gruntów organicznych i nasypowych (badania dylatometryczne)

Hydrogeologia

 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb ujęć wód podziemnych (studni)
 • Projekty robót geologicznych dla instalacji dolnego źródła ciepła (pompy ciepła)
 • Inne dokumentacje hydrogeologiczne
 • Projektowanie piezometrów itp.
 • Wykonywanie studni głębinowych (metodą mechaniczno-obrotową oraz z prawym obiegiem płuczki)

Geologia złożowa

 • Poszukiwanie złóż kruszyw naturalnych
 • Wiercenie do 30m
 • Analizy granulometryczne, aerometryczne
 • Badania laboratoryjne kruszyw